zapremina i kolicina supstance

Panda's picture

U reakciji bakra sa razblaženom azotnom (nitratnom) kiselinom nastaju bakar(II)-nitrat, azot(II)-oksid i voda. Koliko se cm3 gasa (normalni uslovi) oslobađa, ako je u reakciji učestvovalo 0,03 mola redukcionog sredstva?  

Znam da napišem jednačinu i da je izjednačim, ali ne mogu da dođem do rešenja. pretpostavljam da je u pitanju proporcija...

Dino98's picture

3Cu +8HNO3 ----> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Ovo je tipična redoks reakcija, koju možeš izjednačiti jon-elektron metodom (metodom parcijalnih jednačina) i metodom oksidacionih brojeva.

Bakar (Cu) je prešao iz stanja 0 u stanje +2 znači da se oksidovao što govori o tome da je on redukcijsko sredstvo.

n(Cu):n(NO) = 3:2

3n(NO) = 2n(Cu)

3V (NO)/Vm = 2n (Cu)

3V (NO) = 2n(Cu) * Vm

3V (NO)= 0,06 mol * 22,4 dm3/mol

3V (NO) = 1,344 dm3  /3

V(NO) = 0,448 dm3 = 448 cm3 

Pozdrav

Panda's picture

Hvala