Masa dodatog NaOH

MD's picture

Posle dodatka NaOH u 1dm3 rastvora pufera koji sadrži 0,17 mol CH3COOH i 0,22 mol CH3COONa izmerena je vrednost pH 4,97 na 25 stepeni Celzijusa. Izračunati masu dodatog NaOH. Rešenje je 0,98g. Hvala unapred :)

milicaradenkovic's picture

sa NaOH ce reagovati CH3COOH

Ka={CH3COO-}*{H+}/{CH3COOH}

{CH3COO-}={CH3COONa}=n/V=0.22/1=0.22 mol/l

{CH3COOH}=n/V=0.17/1=0.17 mol/l

{CH3COO-}=0.22+x

{CH3COOH}=0.17-x

{H+}=1.07*10(-5) mol/l jer je pH=4.97

1.8*10(-5)=(0.22+x)*(1.07*10(-5))/(0.17-x)

3.06*10(-6)-1.8*10(-5)*x=1.07*10(-5)*x+2.354*10(-6)

7.06*10(-7)=2.87*10(-5)*x

x=7.06*10(-7)/2.87*10(-5)=0.0246 mol

n(NaOH)=x=0.0246 mol

m(NaOH)=n(NaOH)*Mr=0.0246*40=0.98 g

masall's picture

K(CH3COOH)= 1.74*10-5

K= [CH3COO-] [H+] / [CH3COOH]

Dodatkom NaOH odigrava se reakcija: CH3COOH+NaOH --> CH3COONa+ H2O

koncentracija sircetne kiseline je sada [CH3COOH]= c(CH3COOH)- c(NaOH)

a  koncentracija acetatnih jona: [CH3COO-]= c(CH3COO-)+c(NaOH)

Kada to ubacis u jednacinu  mozes da izracunas koncentraciju NaOH.

c(CH3COOH)=0.17

c(CH3COO-)=0.22mol/dm3

K= (c(CH3COO-)+c(NaOH)) * [H+] / (c(CH3COOH)- c(NaOH))

Koncentraciju H+ izracunas iz pH vrednosti.