elektrohemija

Lovrickaa's picture

Ukoliko je standardni redoks potencijal nekog metala POZITIVNIJI utoliko je metal:

1. jače oksidaciono sredstvo

2. jače redukciono sredstvo

3. bolji donor elektrona 

4. slabije oksidaciono sredstvo

5. lakše rastvorljiv u vodi

U resenjima pise pod 3,ali zar ne bi trebalo da bude pod 1,valjda ako je pozitvniji,opada redoks potencijal sa leva na desno i samim tim je taj metal jace oksidaciono sredstvo?

 

zlaja99's picture

Ja iskreno mislim da je tacan odgovor i pod 1. i pod 3. jer logicno je sto je redoks potencijal metala pozitiviniji  da vise otpusta elektrone tj.bolji je donor,znaci jace je oksidaciono sredstvo.Npr. Ca otpusta vise elektrona ,dva,i prelazi u Ca 2+,za razliku od Na koji otpusti samo jedan elektron i predje u Na+.Znaci redokspotencijal Ca je +2 (pozitivniji) od Na koji ima redoks potencijal +1(negativnij).To se vidi i iz naponskog niza metala:kalcijum je ljevlje od natrijuma i samim tim bolje oksidaciono sredstvo.

Dino98's picture

Tačan odgovor je ipak, samo pod 3)

Što je standardni redoks potencijal metala pozitivniji on je bolji donor elektrona.

Ali ako je donor elektrona ne može biti dobro oksidacijsko sredstvo.

Oksidacijska sredstva su ona koja sebe redukuju, a oksiduju drugu supstancu.

Ako je metal elektron donor to znači da lahko otpušta elektrone vanjske ljuske, te elektrone treba neko primiti dakle nekoga će redukovati.

Isto tako npr. KMnO4 je jako oksidacijsko sredstvo, ne zato što otpušta elektrone, nego ova supstanca prima elektrone od neke druge, tj tu drugu oksiduje, pa je zato KMnO4 oksidans.

Tj oksidansi su supstance koje oksiduju druge supstance, analogno i za reducense..

Lovrickaa's picture

Hvalaa !!!

vanja94's picture

Jasno mi  je objašnjenje zato ne može biti bolje oksidaciono sredstvo, ali zašto onda nije tačan odgovor da je bolje redukciono sredstvo?

Mada, nije mi baš najjasnije zato je uopšte dobar donor elektrona. U literaturu koju imam piše kako porastom potencijala redukciona moć opada.