rastvori

vanja's picture

Rastvor azotne kiseline dobijen mesanjem 150 cm3 20,79mas% rastvora, 40,0g 53,41 mas% rastvora i 112 cm3 vode.Izracunati maseni udeo i koncentraciju ovako pripremljenog rastvora azotne kiseline.

milicaradenkovic's picture

ms1=w*mr=40*0.5341=21.36 g

ro2(20.79%)=1.120 g/cm3

mr2=ro2*V2=150*1.120=168 g

ms2=mr2*w=168*0.2079=34.93 g

msu=ms1+ms2=34.93+21.36=56.29 g

ro(vode)=1 g/cm3

m(vode)=ro(vode)*V=112*1=112 g

mru=mr1+mr2+m(vode)=112+40+168=320 g

w(HNO3)=msu/mru=56.29/320=0.1759=17.59 %

nu=msu/Mr=56.29/63=0.893 mol

ro1(53.41%)=1.330 g/cm3

V1=mr1/ro1=40/1.330=30.075 cm3

Vu=V1+V2+V3=150+112+30.075=292.075 cm3

c(HNO3)=nu/Vu=0.893/0.292075=3.06 mol/l

vanja's picture

Hvala! Jos jedno pitanjce, imam zadatak 140g rastvora KI zasicen na 60oC i ohladi se na 20oC.Kako da izracunam molski udeo  u rastvoru KI koji je zasicen na 20oC?

asterix's picture

Imaš li rešenje?

Dušan's picture

rastvorljivost KI na 60oC je 176,2g a na 20oC je je 137,2g

176,2g(KI)+100g(H2O)=276,2g rastvora

176,2:276,2=x:140

x=89,3g (to je masa KI u 140g rastvora)

m(H2O)=mr - m(KI)=140g-89,3g=50,7g

137,2:100=x:50,7

x=69,56g (KI u 50,7g vodena 20oC)

89,3-69,56=19,74g KI koji se izdvaja pri hladjenju

w=19,74/140=0,141*100=14,1%

Ako mozes proveri resenje