Alkani

tame_1's picture

Pozdrav

Koliko alkana među prvih sedam članova homolognog niza sadrže kvarterni ugljenikov atom?

zlaja99's picture

Pet ih je ukupno.Gledas izomere,vodis racuna o najduzem nizu kako ti se ne bi ponavljali izomeri.A oni su:

2,2 dimetilpropan(izomer pentana)

2,2-dimetilbutan(izomer heksana)

2,2-dimetilpentan(izomer heptana)

3,3-dimetilpentan(izomer heptana)

2,2,3 trimetilbutan(izomer heptana)