Keto enolna izomerija

s0_k0's picture

Kod kojih jedinjenja se javlja keto enolna izomerija???

zlaja99's picture

Samo ime kaze,izmedju keto-grupe(aldehidi i ketoni)i enolne(alkoholne)grupe.

Poz

s0_k0's picture

Kod koga se ovde javlja\?

1.hidrohinon

2.1 propen-2 ol

3. 1,2,3propantriola 

4.benzaldehida 

5.alil alkohola

 

s0_k0's picture

I zasto ?

zlaja99's picture

Procitati pravila foruma!

Jedan zadatak-jedna tema!

Poz

s0_k0's picture

To je isto pitanje aloooo

zlaja99's picture

Sljedeci put postavi pitanje od pocetka do kraja,a ne ovako razdvojeno o dva dijela pa se dobije dojam da su dva pitanja!

Odgovor je pod 2.

CH3-CH(OH)=CH2<----->CH3COCH3