Молим Вас за помоћ око овог задатка!

Boki's picture

Ако неко може да уради следећи задатак, био бих му пуно захвалан! Унапред хвала! :)

У посуду запремине 1,94 dm3 уведен је  на атмосферском притиску и температури од 15,0 0 C  азот онечишћен аргоно. Маса узорка је била 2,3102 g. У исту посуду уведен је хемијски чист азот и његова маса је била 2,2990 g. Израчунати молски удео аргона у онечишћеном азоту.

Хитно ми је... 

 

milicaradenkovic's picture

Jel imas resenje zadatka.