pH azotne kiseline

Miha1999's picture

Kolika je pH vrednost rastvora kada se u 100cm3 rastvora azotne kiseline, masene koncentracije 6,3 g/dm3, doda vode do 1dm3?
Resenje: pH=2,00

finnickodair's picture

6,3g------>1000cm3
xg   ------>100cm3
x=0.63g HNO3

1mol HNO3------>63g
      xmol     ------>0,63g
x=0,01 mol HNO3

C=n/v=0.01mol HNO3/1dm3(H2O)=0,01 mol/dm3
HNO3---->H30+ + NO3-
C(H3O+)=ncl=0,01x1x1=0,01
n-broj molova (stehiometrjski koeficijent iz jednačine ispred određene vrste)
c-koncentracija date vrste
l(alfa ali nisam mogla da iskucam)-stepen disocijacije, pošto je HNO3 jaka kiselina iznosi 1

pH=-log(C(H30+))=2