Hemija-soli

Marija_99's picture

Koliko grama Na-karbonata nastaje pri reakciji Na-hidroksida sa 8,96l ugljen(IV)-oksida pod normalnim uslovima?

rešenje: 42,4g
Molim za pomoć, jer već duže vreme dobijam rešenje koje uopšte nije ponuđeno. Hvala unapred.

milicaradenkovic's picture

2NaOH+CO2---------->Na2CO3+H2O

n(CO2)=V(CO2)/Vm=8.96/22.4=0.4 mol

n(Na2CO3)=n(CO2)=0.4 mol

m(Na2CO3)=n(Na2CO3)*Mr=0.4*106=42.4 g

Marija_99's picture

Hvala puno, shvatila sam posle 50tog čitanja da sam sve vreme računala molarnu masu hlora, a ne ugljenika. :D