aldehidi i ketoni

Vesna's picture

77. Koji od navedenih ketona oksidacijom daje smesu mravlje, izovalerijanske sircetne i izobuterne kiseline?

4-metil-2-heksanon

4-metil-2-pentanon

3-metil-2-butanon

3-metil-2-pentanon

4-metil-3-heksanon

milicaradenkovic's picture

Resenje je 4-metil-2-pentanon

CH3CH(CH3)CH2COCH3+O2-------------------->HCOOH+CH3CH(CH3)CH2COOH+CH3CH(CH3)COOH+CH3COOH

SaraTimotic00's picture

Koji od navedenih ketona oksidacijom daje smesu mravlje, izovalerijanske, sircetne i izobuterne kiseline? 

1) 4 metil 2 heksanon

2) 4 metil 2 pentanon 

3) 3 metil 2 butanon

4) 3 metil 2 pentanon 

5) 4 metil 3 heksanon 

Tacan odgovor je pod 2). Treba mi objasnjenje, zasto bas pod 2. Kako od tako malo C atoma da nastane smesa sa mnogo C atoma? 

Aleksandar2's picture

Oksidacijom ketona ti nastaje smeša organskih kiselina. Npr oksidacijom acetona ch3coch3 ti nastaje smeša sirćetne i mravlje kiseline. Najprostije kidaš vezu oko tog c atoma za kog je vezan kiseonik i praviš kombinacije organskih kiselina. 

Deni1992's picture

Odrediti procentualnu, molarnu i normalnu koncentraciju rastvora koji sadrzi 6g NaOH na 1litar rastvora. Kolika zapremina (u ml) 0.75N HCl je potrebna za neutralizaciju 2 litra ovog rastvora? 

Na-22.99    Cl-35.46    O-16   H-1.008  Na-1

Potrebno mi je postupno resavanje zadatka, imam problem da resim neutralizaciju, a ispit je sutra. Hvala puno.