KVANTNI BROJEVI

zmajneznahemiju's picture

može pomoć, nije i baš najjasnije pitanje

Koliko orbitala se nalazi na nivou sa glavnim kvantnim brojem n=3?

1) 16   2) 9   3) 4   4) 5   5) 7

hvala unapred

Dino98's picture

Broj elektrona u nekom energetskom nivou : z(e) = 2n^2 (n=redni broj el. ljuske)

S obzirom da je 3. nivo broj elektrona je 18.

U jednu orbitalni stanu dva elektrona, dakle broj orbitala: 18/2 = 9

zmajneznahemiju's picture

Hvala punoo