OSNOVNI HEMIJSKI ZAKONI

zmajneznahemiju's picture

Koliko ce mililitara vode nastati sjedinjavanjem 2g vodonika i 8g kiseonika ako su vodonik i kiseonik u tom jedinjenju sjedinjeni u masenom odnosu 1:8? 

1) 10   2) 6   3) 18   4) 9  5) 11.2

Ana2304's picture

reakcija ti je:

2H2 + O2—> 2H2O

iz rekacije imas 2xMr(H2) i Mr(O2) odnosno 4g H2 i 32g O2

4g:32g skratis sa 4 i dobiješ 1:8 kao sto ti je i dato u zadatku

e sad ti imas 2g H2 i 8g O2 

po reakciji nam je odnos 1:8, a mi imamo 2:8 sto znaci da nam je vodonik u visku, pa racunamo masu vodonika koja reaguje

1g:8g=x:8g odmah vidimo da je to 1g. Jedan gram vodonika je u visku i jedan ostaje neizreagovan

cjelokupna masa proizvoda ce izreagvoati pa ce masa vode biti m(H2O)=m(H2)+m(O2)=1g + 8g=9g

kod vode ti vazi svojstvo da je njena masa u gramima jednaka njenoj zapremini u cm3 pa ti je 9g isto sto i 9cm3 i odgovor je pod 4)