Rastvori

Dušan's picture

Koju zapreminu 20%-nog rastvora NaOH, gustine 1,21g/cm treba odmeriti da bi se mesanjem sa 100cm3 5%-nog rastvora NaOH dobio rastvor masenog udela 7,5%?

masall's picture

 

Ja bih to ovako uradila :)

w-maseni udeo

m(5% rastvora)= 1.21*100=121g

w=[m(r.s.)/m(rastvora)] * 100

m(r.s za 5% rastvor)=w*m(rastvora)/100=5*121/100=6.05g rastvorene supstance u 5% rastvoru

 

0.075=[m(r.s u 20% rastvoru)+ 6.05]/ [m(rastvora u 20% rastvoru)+ 121]

ako m(r.s u 20% rastvoru) napises kao: m(r.s)= w*m(rastvora)/100= 0.2*m(rastvora),  i zamenis u jednacini:

0.075=[0.2m(rastvora)+6.05]/ [m(rastvora)+121]

0.2m(rastvora)+ 6.05=0.075*(m(rastvora)+121)

0.2m(rastvora)+ 6.05=0.075m(rastvora)+9.075

0.2m(rastvora)-0.075m(rastvora)=9.075-6.05

0.125m=3.025

m=24.2g

Dušan's picture

Rezultat treba da bude 20cm3 tako da je dobro (zapreminu dobijem tako sto 24,2(masu) podelim sa 1,21(gistinom) i dobijem 20cm3 ) samo mi nije jasan prvi korak: m(5% rastvora)= 1.21*100=121g zasto masu 5% rastvora dobijem tako sto pomnozim gustinu 20% sa zapreminom 5%?

Nadam se da razumes sta hocu da pitam pa ako mozes odgovori...u svakom slucaju hvala! :)

JekaiMickey's picture

Koliko militara koncentrovane H2SO4 (w = 0.96, p = 1.8 g/ml) treba odmeriti za pravljenje 800 ml rastvora koji sadrzi 0.25 mol/l? ( S-32)

Dušan's picture

w=0,96

ro(H2SO4)=1,8g/ml

Vr = 800ml=0,8 dm3

c=o,25mol/ml=0,25mol/dm3

w*mr=c*v

0,96*mr =0,25*0,8

mr =0,21g

w=m(H2SO4)/mr

m(H2SO4)=20,16g

ro=m(H2SO4)/ V(H2SO4)

V(H2SO4)=m/ro=20,16/1,8=11,2ml

Ako nije dobro neka neko ispravi

milicaradenkovic's picture

Treba da u formulu dodas Mr

0.96*mr=0.25*0.8*Mr

asterix's picture

Ja bih to ovako:

Imaš zadano V2 i c2, c1 moraš izračunati preko izraza koji povezuje c i w.

c1*V1=c2*V2

V1=c2*V2/c1=0.25 mol/L*0.8L:17.6 mol/L=0.0176 mol/L = 11.36 mL

c1=w*ro / M=0.96*1.8g/mL : 98.016 g/mol=0.0176mol/mL=17.6 mol/L

asterix's picture

Ja bih to ovako:

Imaš zadano V2 i c2, c1 moraš izračunati preko izraza koji povezuje c i w.

c1*V1=c2*V2

V1=c2*V2/c1=0.25 mol/L*0.8L:17.6 mol/L=0.0176 mol/L = 11.36 mL

c1=w*ro / M=0.96*1.8g/mL : 98.016 g/mol=0.0176mol/mL=17.6 mol/L