Tolensov reagens

Sara os's picture

Koji od sledećih saharida ne redukuje Tollensov reagens? 

a) D-riboza

b) D-glukoza

c) L-arabinoza

d) D-fruktoza

e) D-galaktoza

Ja mislim da ovde nema odgovara,nisam sigurna ..

shasha's picture

svi redukuju 

shasha's picture

Svi imaju aldehidnu grupu , a fruktoza svakako redukuje zbog izomerizacije