Jonska jedinjenja

Nemanja123333444555554321's picture

napisite formule jonskih jedinjenja  koje grade sledeci parovi.

a) Ca i I

b) na i s

c) ca i n

zna neko?

Avdulj's picture

a) Ca i I 

Ca je +2 a jod -1 njihov zbir mora da bude nula.

CaI2

b) Na +1 S-2 Na2S

c) Ca +2 N -3 Ca3N2