ugljovodonici

Hemijaaa222's picture

Koliko je potrebno grama anhidrovanog natrijum-acetata da se u reakciji sa NaOH dobije 6,72 l metana ? 

Resenje-   24,6 g

Hvala

zlaja99's picture

Ovo je reakcija dobijanja metana:

CH3COONa+NaOH---->CH4+Na2CO3

V(CH4)=6.72 L--->n(CH4)=6.72/22.4=0.3 mol

1 mol:1mol=x mol:0.3 mol

x=0.3 mol CH3COONa

m=n*M=0.3*82=24.6 g

Poz

Milena Jovcic's picture

Da li neko moze da mi uradi ovu hem. r-ju:

C3H4+2KOH→

Milena Jovcic's picture

MOLIM VAS DA MI POSALJETE DANAS DO 15:00h.

HITNO MI JE!!!

milicaradenkovic's picture

Reakcija je nemoguca jer je etin slaba kiselina i ne reaguje sa bazama.