Izračunavanje koncentracije rastvora

LunaMax's picture

Zadatak: Izračunajte količinsku koncentraciju rastvora dobijenog miješanjem 1,5 dm kubnih vode i 0,5 dm kubnih rastvora čija je količinska koncentracija 4 mol/dm kubnom.

Meni je rješenje 1,33 mol/dm kubnom pa provjeravam za svaki slučaj jer nisam upoznata sa ovim vidom zadataka.  Hvala unaprijed.

Dino98's picture

Imaš koncentraciju i volumen rastvora, znači može se izračunati količina tvari:

c= n/V ==> n = c*V

Izračunata količina rastvora se dijeli da ukupnim volumenom (2 dm^3), i dobija se količinska koncentracija dobivenog rastvora.