izomeri

ivance87's picture

Molekulska formula jedinjenja je C4H10O. Koliki je br mogućih izomera, računajući sve oblike izomerije?

U rešenju stoji 8.

Hvala

milicaradenkovic's picture

C4H10O

1) CH3CH2CH2CH2OH         butanol

2) CH3CH(CH3)CH2OH        2-metil-propanol

3) CH3CH2CHOHCH3             2-butanol moze biti i R i S

5) CH3C(CH3)OHCH3            2-metil-2-propanol

6) CH3OCH2CH2CH3            metil-propil etar

7) CH3CH2OCH2CH3            dietil etar

8) CH3OCH(CH3)2                 metil-izopropil etar

 

Sergej357's picture

Sta je sa 1 metil propanolom, koji jos sadrzi i hiralan c atom? CH3CH2CH(CH3)OH

ivance87's picture

svaka cast Milice... odusevim se svaki put.. ;)