Vodonična veza

SandraM's picture

Zaokružiti formulu jedinjenja kod kojeg ne može da se obrazuje vodonična veza:

a) HBr

b) CH4

C) HF   

d) HCOOH   

e) H2O

anonymous123456's picture

Zaokružiti formulu jedinjenja kod kojeg ne može da se obrazuje vodonična veza:

a) HBr

b) CH4

C) HF   

d) HCOOH   

e) H2O

Da bi došlo do vodinčne veze potrebno je da molekuli koji je izgrađuju budu polarni. Kako je jedini nepolaran među ovim molekulima CH4 (metan) (ukupan dipolni momenat = 0), tačan odgovor je b) metan

SandraM's picture

Shvatila sam. Hvala mnogo