Elektroliti

stamenkovica02's picture

Vodeni rastvor jednog od navedenih jedinjenja ne provodi struju

A) NaCl b) KOH v) NH3 g) C12H22O11 d) CH3COOH

Dino98's picture

g) C12H22O11 - saharoza

Razlog je taj što rastvaranjem šećera (saharoze) u vodi imamo molekule šećera, nema nosilaca naboja i nema provođenja struje.

Rastvaranjem svim ostalih supstanci pogotovo NaCl i KOH (jaki elektroliti) u rastvoru postoje joni (hidratizirani), koji uvjetuju provodljivost. Manja provodljivost će biti u slučaju rastvaranja NH3 i CH3COOH jer su to slabiji elektroliti (ne disociraju potpuno).

stamenkovica02's picture

Hvala!