Zadatak iz skripte za prijemni ispit

Linđara's picture

Koliko iznosi osmotski pritisak rastvora (kPa) koji u zapremini od V=0,20 dm^3 i na temperaturi t=17°C sadrži 2,4x10^22 molekula nekog neelektrolita?

khaleesi999's picture

N = 2,4*10^22 , N = n * Na ; n = N/Na ; n = 0.24*10^23 / 6*10^23 ; n = 0.04 mol
pV=nRT
T= t+ 273 = 290 K
p = n*R*T/V = 0.04 mol * 8.314 L kPa K−1 mol−1 * 290 K / 0.2 L
p = 482.21 kPa