Trbeam pomoć za par zadataka :)

lorens's picture

Zdravo, imam par zadataka za prijemni koji su i nejasni, nadam se da mi možete pomoći

1. Koliko će se  mL H, računato pri standardnim uslovima, dobiti rastvaranjem 6,5 mg ccinka, u višku sumporne kiseline, ako je Ar za Zn 65.

2.Koliko mg Al rastvaranjem u HCl oslobodi 11,2 mL H, računato pri standardnim uslovima, ako je Ar za Al 27.

3. Koliko se dm3 etina, računato pri standardnim uslovima, za potpuno sagorijevanje 6,023X10 na 21 atoma U?

4. Kolika je zapremina kiseonika u L, računato pri standradni uslovima, potrebna za sagorijevanje 0,8 g metana ako je atomska masa za C 12?

Hvala unaprijed :3

Tamara Perisic's picture

Izračunati koliko kg kalcijum oksida i koliko litara gasa nastaje pri žarenju (800°C) 100 kg kalcijum karbonata ?