brzina hemijske reakcije

nolenk's picture

Pomagajte!

  1. Napisati izraze za brzine sledećih reakcija primjenom zakona o dejstvu mase:
  2. A(g)+2B(g) ®C(g)
  3. 2A(l)+B(g)®C(s)

Kako će se promijeniti brzina ako se pritisak reakcione smješe poveća 2 puta?

anonymous123456's picture

Na vikipediji imaš super objašnjen zakon o dejstvu masa.

1. v = k * [C]/([A][B]^2), gde je k neka konstanta

Ako se pritisak smeše poveća dva puta. pritisak ima uticaj samo na gasove: p = []RT -> koncentracija gasova rastu 2 puta.

v1 = k* 2[C]/(2[A]*4[B]^2) = 1/4 * k * [C]/([A][B]^2) = v/4

Smanji se 4 puta

b)  v = k * [C]/(([A]^2)*[B])

Ponovo: p = []RT, te se koncentracije gasova povećaju 2 puta, a tečnosti ostaju nepromenjene:

v1 = k * 2[C]/(([A]^2)*2[B]) = v

Brzina ostaje nepromenjena (ako nisam pogrešio u računanju)