Zadatak HITNO MOLIM VAS (KREČNO MLEKO)

svethemijenovajlija's picture

Koliko cm³ ugljenik (IV) - oksida (normalni uslovi) treba uvesti u vodeni rastvor krecnog mleka da bi se dobilo 81mg kisele soli? Ar(Ca) =40

Znam da uradim zadatak, trebala bi mi pomoc oko postavke reakcije, nisam se do sad susrela sa ovakvom. Molim vas pomozite mi i naucite me. HITNO

Predrag Milosevic's picture

Reakcija je (zbirna)

2CO2  +  Ca(OH)2 ------>  Ca(HCO3)2

ta reakcija je u stvari nastala iz dve reakcije

CO2 +Ca(OH)2 ------->  CaCO3   +  H2O

i

CaCO3  + CO2  +  H2O -------->  Ca(HCO3)2

U zadatku kazu da treba da se dobije  81 mg Ca(HCO3)2   ili drugacije receno  0.0005 mola 

Masa jednog mola Ca(HCO3)2 je 162.1117g pa ce proporcionalno 0.081 g biti 0.0005 mola Ca(HCO3)2

Iz zbirne reakcije vidimo da je za dobijanje jednog mola Ca(HCO3)2 potrebno 2 mola CO2...pa ce proporcionalno za 0.0005 mola trebati 0.001 mol CO2

Kako je 1 mol CO2 kao gas 22.4 dm3 to je proporcionalno 0.001 mol CO2 zapreminski 0.0224dm3 ili 22.4 cm3