Rastvor

Anđela's picture

Kolika se zapremina 25% rastvora metanala (gustine 1,1 g/cm3) može dobiti oksidacijom 28 dm3 metana na 500oC i u prisustvu katalizatora i pri pritisku od 2 bara?

milicaradenkovic's picture

CH4+O2-------------->HCHO+H2O

p*V=n*R*T

n=p*V/R*T=200*1000*28*10(-3)/8.314*773.15

n=0.87 mol CH4

n(HCHO)=n(CH4)=0.87 mol

m(HCHO)=n(HCHO)*Mr=087*30=26.1 g

mr=ms/w=26.1/0.25=104.4 g

V(HCHO)=mr/ro=104.4/1.1=94.91 cm3

Anđela's picture

I ja mislim da je to u redu, ali u rješenju piše 85,23 cm3.

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je greska u resenju.