Organska hemija- reakcije eliminacije

danica_d's picture

zašto kod ovih reakcija eliminacije baza ne napada H-atom na onom C-atomu gde je halogen već ove H -atome do alfa C-atoma? hvala!

Fileimage041.png

Predrag Milosevic's picture

Ugljenik je cetvorovalentan...kada bi se desilo to sto predlazes...ne bi mogla da se formira dvostruka veza jer bi jedan ugljenik bio petovalentan...ili jedan ugljenik bi formirao dve jednostruke veze i imao nekakva dva elektrona slobodna koji ni sami ne bi znali sta ce sa sobom...da se tako izrazim...

danica_d's picture

a ako npr. imamo 1-klor-2-metilcikloheksan (bez posebno naznačenih trans i cis položaja) što će nastati reakcijom s KOH(aq)? hoće li se dirati i H atom s CH3-grupe ili samo s prstena? tu se malo zbunila

Predrag Milosevic's picture

Ovo pitanje se odnosi na E2 mehanizam eliminacije, gde je u reakciji jaka baza...evo da prilozim sliku iz literature...ovde je zanimljivo to da je veoma vazno gde se nalaze CH3 grupa i Cl...da li u cis ili trans polozaju jer od toga zavisi kakav ce biti produkt...

Ako su Cl i CH3 u cis polozaju to znaci da je Cl u "anti" polozaju u odnosu na H koji je ispod CH3 grupe i to je dobar polozaj za E2 eliminaciju...pa nastane dvostruka veza tamo gore kod CH3 (neki bi rekli Zaitsev proizvod).

Medjutim ako je Cl grupa i CH3 u trans polozaju...to znaci da je Cl u odnosu na H koji se nalazi zajedno sa CH3 grupom u "syn" polozaju i to ne odgovara za E2 eliminaciju...u tom slucaju se Cl "okrene"  na drugu stranu gde se nalazi dva H na susednom ugljeniku, izabere onaj H koji je "anti" kao odlazeci i tu nastane dvostruka veza...ili drugim recima Hoffman-ov proizvod.

danica_d's picture

Nije rečeno o kojem se poloažju radi, veze su normalno označene (crticom)

Predrag Milosevic's picture

Koji je cilj tog pitanja i koje znanje se tu proverava? Ako je cilj da student odgovori kako ce nastati dvostruka veza...e pa, onda ti i odgovori tako.... i kazi da ce nastati mesavina dva proizvoda sa dvostrukim vezama na rzlicitim polozajima.

danica_d's picture

ovako: radi se o jednostavnijem tipu zadatka: 

https://ibb.co/FWxSkGx

napomenuto je da u reakcijama gde nastaje više proizvoda označi glavni proizvod. ovo je za srednju školu zadatak. 

uglavnom ovde se ne odcepljuje H atom s CH3 grupe ? već H atom s prstena?

Predrag Milosevic's picture

Kada sam pominjao H atom koji se nalazi zajedno sa CH3 grupom...nisam mislio na te H atome na CH3 grupi...ne...nego na H atom koji se nalazi na C atomu iz prstena na kome se nalazi jos i CH3 grupa...Znaci, taj C atom iz prstena na kome se nalazi "zakacena" CH3 grupa ima takodje "zakacen" i H atom i polozaj tog H atoma je veoma vazan...jer od toga zavisi da li ce taj H atom otici i tu se stvoriti dvostruka veza...ako je trans u odnosu na Cl...hoce...a ako je cis u odnosu na Cl onda nece...i onda ce se stvoriti dvostruka veza na drugom mestu.

danica_d's picture

a ovako kad je zapisano s vezama u ravnini nastaju dva produkta ili jedan? nisam baš taj deo shvatila.

danica_d's picture

a ovde ne bi moglo doći do reakcije supstitucije? nije naglašeno da se radi o višoj temperaturi pa mislim za to

Predrag Milosevic's picture

Molio bih da budes preciznija sa pitanjima tako da znam sta treba da se objasni..."s vezama u ravnini"...kakvoj ravnini?...pogledaj onu reakciju gore koju sam zakacio...trans daje jedan proizvod....cis izomer daje dva od kojih jedan je glavni proizvod, a drugi sporedni (ima ga manje)...

I da dodam...kad imamo zasicene ugljovodonike koji su ciklicni...oni na papiru izgledaju kao da su u ravni papira ali nisu...oni lice na neku stolicu za suncanje...

danica_d's picture

u redu!

ovako: na dva prikazana primera je označeno cis/trans, a u mom primeru su vetze normalno označene (ravnom crtom, ne klinom) pa sam se pitala koja od ta dva pravila tu primeniti. da li je moguće da u tom mom primeru dođe do supstitucije jer nije naznačeno da se radi o visokoj temperaturi. Hvala! 

Predrag Milosevic's picture

Da, u pravu si...kad vec nije naznaceno ni temperatura ni cis/tans oblik...onda imamo pravo da mislimo da ce doci i do supstiticije ali i eliminacije...pa dobijemo mesavinu proizvoda. 

Sta najvise utice na odluku...

Tip halogenalkana...ako je sekundarni (sto je tvoj slucaj) .onda moze i eliminacija i supstitucija....ako je primarni ond uglavnom supstitucija...ako je tercijarni onda uglavnom eliminacija.

Solvent...ako je vodeni rastvor ond preferiramo supstituciju...ako je etanol ond eliminaciju.

Temperatura...visa temperatura preferira eliminaciju.