Kompleksna jedinjenja

Ema K's picture

Moze li pomoc oko ovog zadatka, nemam resenje kako bih proverila:

Napisi formule ili nazive kompleksnih jedinjenja:

diamminsrebro(1)-jon, tetrahloridoplatina(2)-jon,  [Cu(NH3)4]SO4,  Na[Al(OH)4], [Cr(H2O)6]Cl3, [Zn(NH3)6]2+, [Zn(OH)4]2-

Hvala unapred.

 

Predrag Milosevic's picture

Koristan link za nomenklaturu kompleksnih jedinjenja...

https://onlinehemija.wordpress.com/2020/06/02/koordinaciona-hemija-kompl...

1)     [Ag(NH3)2]-

2)      [Pt(Cl)4]2-

3)       tetraamminbakar(II)-sulfat

4)       natrijum-tetrahidroksialuminat (III)

5)       heksaakvahrom (III) - hlorid

6)       heksaammincink (II) - jon

7)       tetrahidroksocink (II) -jon

Ema K's picture

Moze li pomoc oko ovog zadatka:

Koliko ima atoma azota u 0,02mol kompleksnog jedinjenja koje kao centralni jon sadrzi jon bakra (2), kao ligande molekule amonijaka i u spoljasnoj sferi hidroksidne jone?

Ja sam jedinjenje napisala, ne znam da li je tacno [Cu(NH3)2]OH, ne znam sta dalje? Hvala unapred.

Predrag Milosevic's picture

Najvaznije u ovom zadatku je da ispravno napisemo formulu bakarnog kompleksa...

Formula je...[Cu(NH3)4]2+ i naravno, u blizini "plivaju" i dva OH- iona ali oni nas u sustini ne zanimaju.

Znaci, na svaki Cu atom idu 4 NH3 grupe koji su ligandi...to znaci 4 azota.

U jednom molu bilo cega se nalazi Avogadrov broj cestica [6.02 * 10^(23) ]...i proporcionalno u 0.02 mola ovog kompleksa  ce biti 0.02 * 4 * 6.2*10^(23) = 4.8 * 10^(22) atoma azota.