Hemijska ravnoteža

stefan17's picture

Ako se stvore uslovi za odigravanje reakcije 2NO(g)-><-N2O4(g) , Kc=7.5 ×10^-3 m³/mol

A)izracunati ravnotezne koncentracije, kada se u sud zapremine 2dm³ stavi 2.0mol NO2?

B) da li se mijenjaju ravnotezne koncentracije, ako se zapremina suda poveca 2 puta?

Ja nikako da dovijem njihova rjesenja za kvadratnu jednacinu. A oni kazu da su rjesenja x1 =386.7 mol/m³ i x2=630 mol/m³ , to je promjena koncentracije reaktanata. Prihvataju samo 386.7 mol/m³ jer ova druga nema fizickog smisla. Ja sam radio mol/dm³ , mogu li i tako? Meni su samo manji brojevi

Predrag Milosevic's picture

Malo da razjasnimo zadatak...

Konstanta reakcije uglavnom nema dimenzije...

Konstanta ove reakcije  N2O4 ----> 2NO2    je u literaturi 4.63 x 10^(-3)...postavlja se pitanje kako je moguce da reakcija iz zadatka ima takvu Kc ...koja bi trebala biti reciprocna vrednost od ove iz literature...verovatno temepratura nije standardna.

Ako se neko igrao sa m3 i dm3...Kc bi mogla biti 7.5 dm3/mol...

Koncentracija NO2 na pocetku je bila 1 mol/dm3....

Recimo da se potrosilo neko x mola....znaci da se dobilo x/2 N2O4....znaci

 

7.5 = (x/2) / (1-x)2

dobijem dva resenja jedno je prihvatljivo x=0.307 mol

znaci NO2 je ostalo 1- 0.307 mol/dm3....tj 0.693 mol/dm3...ili 693 mol/m3

zan N2O4 bi na kraju dobili 0.307/2 = 0.154 mol u dm3 ili 154 mol ako gledamo na m3

moram malo da razmislim o ovom zadatku...

 

Predrag Milosevic's picture

Pitanje B.

 

Da, menjaju se do tacke da se postigne vrednost K za datu temperaturu. 

Prema Le Chatelir-ovom praviliu ...ako se poveza zapremina sistema u ravnotezi reakcija krene u onom pravcu da se to smanjenje pritiska nadomesti...drugim recima u nasem primeru ici ce sdesna na levo da bi se od jedne cestice napravilo 2 i na taj nacin poveca pritisak. Novonastale koncentracije kad se uvrste u izraz za konstantu moraju da daju iznos te konstante.

Predrag Milosevic's picture

Mala ispravka za zadatak A

Recimo da smo dobili neko X mola N2O4 ...

Za taj posao smo morali da potrosimo 2X mola NO2

Hemijska reakcija je bila ...  2NO2 -----> N2O4

Konstanta za tu reakciju ce biti 7.5 mol/dm3 ( da ne radimo sa m3 nego dm3)

NO2 je bilo 1 mol/dm3...ali ce nakon reakcije biti 1-2X

sad mozemo da napisemo...

7.5 = X/(1-2X)^2

Jedno resenje je 0.646   drugo 0.386...uzimamo ovo drugo kao moguce i to je mol/dm3

ili kad pretvorimo u odnosu na m3...ispalo bi da smo dobili 386 mol/m3 N2O4

NO2 bi od pocetnih 1 mol/dm3 ostalo (1-0.386)= 0.614 mol  ili 614 mol/m3