Rastvori

Ema K's picture

Moze li pomoc oko zadataka, nemam resenja za njih:

1) Koliko je potrebno grama gorke soli za pripremanje 200g rastvora u kojem je maseni udeo magnezijjm-sulfata 0,2?

2) Na polovinu uzorka koji sadrzi prah bakra i prah cinka dodata je H2SO4 u visku. Oslobodilo se 2dm3 gasa. Druga polovina uzorka smese reakcijom sa koncentrovanom H2SO4 oslobodja 17dm3 gasa. Kolika je masa smese bakra i cinka?

Hvala unapred.

stefan17's picture

Opet kazem da me neko ispravi ako nije tacno.

1. Gorka so je MgSO4 × 7H2O . Kad god imas zadatke sa ovim kristalohidratima ti moras da nadjes koliko zapravo ima čiste soli u kristalohidratu. To se radi putem odnosa molarnih masa.

Kada govorimo o vodenom rastvoru kristalohidrata nikad necemo reci rastvor MgSO4 ×7 H2O jer se ta voda "gubi" i ostaje samo MgSO4. Zato ovdje trazimo koliko MgSO4 ima u rastvoru

W(MgSO4) = m(MgSO4)/mrastvora

m(MgSO4) = W × mrastvora

m(MgSO4)= 0.2 ×200g =40g

E sad primijenim onaj odnos molarnih masa.

M(MgSO4) =24+32+64=120 g/mol

M(MgSO4×7H2O) =120 + 7×18 = 246g/mol

120 : 246 = 40 :x (x je masa gorke soli)

Unakrsno mnozim

120x = 9840

X= 82g znaci potrebno je 82 g gorke soli

stefan17's picture

2. E sad, za ovaj zadatak nisam bas siguran.. ali mogu probati

Ovdje trebaju da navedu da prva H2SO4 nije koncentrovana, to sam zakljucio na sledeci nacin. U prvoj reakciji se oslobadja samo jedan gas.. u drugoj reakciji drugi gas ali sa koncentrovanom H2SO4. Iz teorije se zna da ce bakar (opiljci bakra) reagovati samo sa koncentrovanom H2SO4, stoga uzmimo da prvo reaguje cink i oslobodi se 2dm³ gasa (vodonik), a u drugoj reakciji reaguje bakar i oslobodi se 17dm³ gasa (SO2, bakar ne izbacuje vodonik iz H2SO4)

Kad hemijski to zapisem biće:

1) Zn+ H2SO4 -> ZnSO4+ H2

2) Cu+ 2H2SO4-> CuSO4 + SO2 + 2H2O

1 mol svakog gasa zauzima 22.4 dm³ (molarna zapremina) stoga mozemo izracunati kolicine gasova

n(H2) = 2dm³/22.4 dm³/mol =0.089 mol

n(SO2) = 17 dm³/22.4 dm³/mol =0.759 mol

Preko proporcije trazim kolicinu cinka i bakra.

1 molZn : 1mol H2 =x mol Zn : 0.089 mol

X= 0.089 mol = n(Zn)

 

1 mol Cu: 1 mol SO2= x: 0.759 mol

X= 0.759 mol = n(Cu)

 

E sad odredimo mase (M (Zn)= 65.4 g/mol , M(Cu) = 63.5 g/mol )

m(Zn)= 0.089 mol×65.4 g/mol

m(Zn) = 5.82g

m(Cu) = 0.759 mol × 63.5 g/mol

m(Cu)= 48.2g

E sad ponovo citam ovaj zadatak i vidim da postoje neke polovine uzorka odnosno da pola uzorka daje 2 dm³ gasa a drugo pola daje 17dm³ pa se razmišljam.. mislim da trebaju ove mase metala da se pomnoze sa 2.. mozda je tako