pH

stefan17's picture

U 250g vode rastvoreno je 10g NaHCO3. Odrediti pH rastvora. Ka1(H2CO3)=4.5×10-⁷ 

Predrag Milosevic's picture

U ovom zadatku imamo mali problem da izrazimo koncentraciju HCO3- iona kao mol/dm3 jer je receno rastvaramo 250g vode, a ne rastvora...ali dobro, uzecemo da je konacna zaremina rastvora 250cm3 i tu se nalazi sada 10g NaHCO3...

I sad, nadjemo koncentraciju HCO3- iona....to nije problem

Sta se desava kad se rastvara NaHCO3 u vodi ...dolazi do hidrolize...i mi pocinjemo da gen erisemo OH- ione ..znaci ocekujemo da raztvor bude bazan

HCO3-  + H2O -------->  H2CO3   +  OH-

Kb = Kw/Ka

Kb = 10^(-14) / 4.5 x 10^(-7)   =  2.22 x 10^(-8) = [H2CO3][OH] / [HCO3-] =x*x / (koncentracija HCO3-)

Nadjes X...tj OH-...i posle toga lako pH