Stehiometrija/pH

amco@96's picture

Izracunati konc H+ jona kada reaguje 100 mL rastvora neke monohidroksilne baze konc 0,1 mol/l sa 100 mL rastvora neke troprotonske kiseline konc 0,1 mol/l !

Predrag Milosevic's picture

Znaci da vidimo neku realnu reakciju na osnovu podataka iz zadatka...recimo ova bi odgovarala opisu

3NaOH + H3PO4  --------->  Na3PO4  +  3H2O

ako smo imali 100ml baze koja je 0.1 mol/dm3...to znaci da imamo samo 0.01 mo "suve" baze ciste baze koja je u reakciji ...isto tako mozemo reci za kiselinu da imamo 0.01 mo ciste kiseline

Sad razmisljamo....u reakciji ide 3 mola baze na 1 mol kiseline....znaci u nasem slucaju potrosicemo svu bazu i ostace nesto kiseline i to nesto kiseline ce biti u 200 ml zapremine.

Da vidimo koliko se trosi kiseline

x= 0.01 x 1 / 3 =  0.00333

a kako je bilo kiseline 0.01...znaci ostace nam 0.00667 molova kiseline u 200ml  ili ako to izrazimo kao 1000ml.....x5......0.03335 mol/dm3

ova kiselina je trobazna pa to znaci da koncentraciju kiseline treba pomnoziti sa 3 da dobijemo koncentraciju H+ iona

...x3     .....dobijemo 0.1005 mol/dm3 H+ iona

pa je pH=1