Rastvor

Vesna's picture

Koliko će se mol atoma gvožđa izdvojiti iz rastvora gvožđe (II) hlorida (fero hlorida) pri prolasku struje jačine 11 ampera za vreme od 6 minuta.

Rešenje je 0,02.

milicaradenkovic's picture

FeCl2------------------>Fe2+ +2Cl-

Q=I*t

Q=11*6*60=3960 C

1 C=6.2*10(18)

3960 C=2.47*10(22)

1 mol----------------------6*10(23)

x mol------------------------2.47*10(22)

x=2.47*10(22)*1/6*10(23)=0.04 mol

n(Fe)=n(Fe2+)/2=0.04/2=0.02 mol atoma Fe a 2 je naelektrisanje Fe