Molekulska formula jedinjenja

danica_d's picture

Maseni procenat C u kapsaicinu 70,80 %, H 8,90 %, N 4,60 %, a ostatak čini O. Masa jedne molekule kapsaicina iznosi 5,0715 × 10–25 kg. Izračunaj relativnu molekulsku masu kapsaicina i odredi molekulsku formulu jedinjenja. 

da li je uopšte potrebno u ovom zadatku računati empirisku molekulu jedinjena da bi se došlo do molekulske formule? 

 

Predrag Milosevic's picture

Da bi dosli do resenja prvo izracunamo molarnu masu.... pomnozimo masu jedne molekule sa Avogadro-vim brojem i jos sa 1000 (da kg pretvorimo u g).

Ja sam dobio 305.3   i to je molarna masa.

Sada, procente pojedinih elemenata podelimo sa pripadajucom atomskom masom....npr za C bio bilo 70.8/12 = 5.9....itd za sve ostale i dobijemo za  H 8.9....za N 0.318....za O 1

Sada taj niz brojeva podelimo sa najmanjim tj 0.318....i dobijemo cele brojeve...a to je ono sto nama treba  ...C18H27NO3

Ta formula je i molekulska i empirijska u isto vreme....

Empirijske formule se uglavnom razlikuju od molekulskih...npr god glukoze

molekulska je C6H12O6

i tu imamo priliku da napisemo empirijsku formulu CH2O

za razliku od nase molekulske formule kapscaina koji ne mozemo da "smanjimo" na neku empirijsku formulu

danica_d's picture

da su empirijska i molekulska iste zaključili ste po tome što je molarna masa koju smo izračunali jednaka molarnoj masi od C18H27NO3? 

danica_d's picture

kad smo već kod tih empirijskih i molekuslkih formula zanima me jel se danas tako određuje formula nekih jedinjenja tom računskom metodom ili postoje savremeni uređaji koji automatski prikažu molarnu masu nekog jedinjenja? jel ima to uopšte ikakvo praktično značenje ili samo služi da bi primenili hemsijki račun?

Predrag Milosevic's picture

Empirijska formula je samo odnos izmedju elemenata izrazen u sto je moguce manjim brojevima...naravno brojevi moraju da budu celi...tako da ne mozemo da imamo recimo 1/2 N ili 1/3 O u empiriujskoj formuli. Molarna masa, naravno odmah pokaze da li je empirijska formula ujedno i molekulska...empirijsku formulu treba da mnozimo sa celim brojem da dodjemo do molekulske formule...koja odgovara u smislu molarne mase.

Da li postoji neki uredjaj koji to automatski odredjuje...moguce ali to nije kraj price ...znati molekulsku formulu...drugi deo je kako su elementi povezani medjusobno tj strukturna formula (narocito u organskoh hemiji)...tako kad imamo neko nepoznato jedinjenje...jos je relativno lako doci do empirijske formule...obicno kvalitativna analiza kaze koji elementi su prisutni i pocetna kvantitativnaq analiza kaze u kojim procentima...pa onda mi to malo racunamo dalje...