pOH

aleksa311's picture

2. Izračuanti pOH rastvora H2SO4 koji u 100 ml sadrži 63 mg čiste kiseline.

3. Odrediti koncentraciju [H+ ] i [OH- ] jona u rastvoru čiji je pOH = 6,2.

Predrag Milosevic's picture

Ovde treba da pazimo da je ovde rec o pOH...a ne pH koji cemo prvo izracunati...posle ce pOH biti 14 - pH

Da vidimo prvo koliko molova H2SO4 imamo u 100ml....znaci masu kiseline podelimo sa molarnom masom tj 98.08....znaci 0.063g /98.08 = 0.000642 mola

Naravno, treba svesti sve na il ili 1000ml rastvora...tj 10x vise kiseline....pa ce koncentracija H2SO4 biti 0.00642 mol/dm3

Koncentracija H+ iona je citi duplo veca jer imamo 2 H u H2SO4

[H+] = 0.01284 mol/dm3

pH = - log[H+]

pH = - log [0.01284] = 1.89

pOH = 14 -1.89 = 12.11

Zadatak 3.

Ovde treba samo da uradimo antilogaritam od pOH i antilogaritam od pH

pH ce biti 14 - pOH...tj  7.8

Za OH koncentracija ce biti 6.309 * 10^(-7)

Za  H cekoncentracija biti 1.584 * 10^(-8)

 

aleksa311's picture

hvala