Fardayevi zakoni elektrolize

danica_d's picture

Izračunajte količinu elektriciteta potrebnu da se elektrolizom rastvora NaOH uz niklove elektrode  razvije 1 L suhog praskavca pri 25 oC i 100 kPa. Parcijalni pritisak vodene pare pri toj temp. iznosi 3167,2 Pa. 

 

Ne znam zašto je zadan pritisak vodene pare. 

Rešenje je 5194 C. 

 

 

Predrag Milosevic's picture

Da, zbunjujuci podatak o parcijalnom pritisku vodene pare...pogotovo kad se navodi "suhi praskavac"...

Kako ja vidim sta se desava u ovom zadatku i kako sam dobio prilicno priblizno resenje od 5185 Coulomb-a.

Propustamo struju kroz rastvor NaOH i dobijamo H2 i O2 i prikupljamo te gasove dok ne postignemo da ih imamo 1L ili 1dm3 pri zadatim uslovima pritiska (100 kPa) i temperature (T=298K).

Sada da vidimo koliko molova gasa imamo u tih 1dm3...

Koristimo izraz...PV=nRT ...i prvo cemo da izracunamo koju zapreminu bi zauzimao jedan mol gasa 

Tu znamo sve osim n....za R sam uzeo R=8.314 m^3PaK

dobio sam n= 0.040362 mola gasa u 1dm3

Naravno, to je smesa gasova i na H2 ide 2/3...sto ce reci...0.0269 mola H2  ili 0.0538 mola H

Znaci treba nam 0.0538 mola elektrona da dobijemo 0.0538 molova H

1 mol elektrona je priblizno 96500 C (Faradej) ..pa ce za 0.0538 molova trebati 5192 C ....sto je resenje.

Kada bi zapalili tu kolicinu "praskavca" dobili bi vodenu paru (ako vec trazimo neku vezu sa tekstom zadatka i pominjanje vodene pare)

Predrag Milosevic's picture

Izvinjavam se...dao sam malo nevezano objasnjenje za resavanje...

Izraz PV=nRT koristimo da nadjemo n tj broj molova gasa u 1dm3 (a ne zapreminu jednog mola gasa)

Takodje moje resenje je 5192C , a ne 5185 C kako sam u pocetku naveo...

danica_d's picture

Znaci onda je taj pritisak vodene pare nebitno?

Predrag Milosevic's picture

Ja sam dosao do resenja bez tog podatka za pritisak vodene pare...znaci to je visak informacija...

Drugo, kad neko kaze parcijalni pritisak...postavlja se pitanje u odnosu na sta....na N2 i O2 koje imamo u laboratoriji u vazduhu...i u kojoj zapremini...

Cinjenica je da ako nam neko kaze pritisak gasa (parcijalni ili ne) mozemo da izracunamo broj molova (PV=nRT), ako znamo broj molova vode...znacemo koliko vodonika treba....ako znamo koliko vodonika treba ...znacemo koliko struje treba da napravi taj vodonik...ali treba jos podataka....na koju zapreminu se sve to odnosi...

Medjutim....zadatak je ponudio dosta drugih informacija koje su omogucile racun i resenje....tako da je pritisak vodene pare nepotreban...