Relativna molekulska masa

CoOpeR's picture

Moze resenje za ovaj zadatak HITNO
Cu[Fe(CN)3]4

aksabg's picture

Otvoris periodni sistem elemenata i sabiras mase (ono u gornjem levom uglu).
Cu+4*(Fe+3*(CN))
Cu-bakar
Fe-gvozdje
C-ugljenik
N-azot
CN je cijanid jon

Pozdrav.