zadaci

nb97's picture

napisi sledece jednacine u jonskom obliku:

1. NH4Cl+NaOH ---> NH3+NaCl+H2O

(ja sam dobio ovako: NH4^+ + OH^- --- HN3 + H2O)

2. K2HPO4+2H2O ---- H3PO4 + 2KOH

(HPO4^2- + 2H2O --- H3PO4 + 2OH^-)

3. NaNO2 + H2O --- NaOH + HNO2

(NO2^- + H2O --- OH^- + HNO2)

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.