Izračunavanje entalpije

animallover95's picture

Izračunati entalpiju reakcije stvaranja 22.4 L (pri standardnim uslovima) vodonik - sulfida iz fero - sulfida i razblažene hlorovodonične kiseline. (delta f H fero sulfida = - 94.9 kJ/molu, vodonik sulfida = - 20.1 kJ/molu, fero hlorida = - 87.8 kJ/molu,  hlorovodonične kiseline = - 393.3 kJ/mol)...

1) - 13 kJ/mol
2) 154.4 kJ/mol
3) - 27.2 kJ/mol

milicaradenkovic's picture

Jel imas resenje zadatka?

animallover95's picture

154.4 kJ/mol

milicaradenkovic's picture

Ja dobijam 773.6 kJ. Ne znam gde je greska u zadatku.