Vodonik

fluoer123321's picture

Objasni funkcionisanje Lengmjuirove (I. Langmuir)) duvaljke. Gde se koristi? Navesti nekoliko primera koji potvrđuju veću aktivnost atomskog vodonika u odnosu na molekulski.

milicaradenkovic's picture

Ja znam za Lengmjuirovu sondu a ne za duvaljku.

Mario's picture

Pa dobro to je to.Moj profesor zove to sondom. Ajde mozes li mi reći nešto o tome, molim te.

milicaradenkovic's picture

Langmirova sonda je uredjaj koji se koristi za odredjivanje temperature elektrona, njihove gustine i elektrodnog potencijala plazme. Funkcionise tako sto se ubaci jedna ili vise elektroda u plazmu koje imaju konstantni elektricni potencijal ili potencijal varira sa vremenom izmedju tih elektroda ili izmedju elektroda i okoline. Merenje struje i potencijala ovog sistema omogucuje odredjivanje fizickih karakteristika plazme.

Mario's picture

Hvala ti. Mnogo <3