Analiticka hemija

Mary's picture

Postovanje,

zelela bih da znam odgovore na ova pitanja i bila bih vam puno zahvalna ako biste mi resili problem koji imam i sa kojim se dugo borim:

a) Sta je sodni ekstrakt i kako se priprema?  Koji joni se dokazuju iz osnovne analize i zbog cega?

b) Ako se analizira smesa koja sadrzi cvrste soli CuSO4, FeCl3  i Ca(NO3)2 da li je potrebno pripremanje sodnog ekstraka za dokazivanje anjona i zbog cega? Hemijskim jednacinama prikazati promene koje se odigravaju u rastvoru pri pripremi sodnog ekstrakta. 

Hvala unapred :D 

milicaradenkovic's picture

b) Ako se analizira smesa soli CuSO4, FeCl3, Ca(NO3)2 mozes dokazati na sledeci nacin

Fe3+- preko tartarata

Cu2+- u reakciji sa hidroksidom 

SO42- - sa koncentrovanom H2SO4 jer nastaje SO2 koji ima bockavi miris

Ca2+- po plamenu cigla crven plamen.

NO3- - dokazuje se sa H2SO4 pri cemu se oslobadjaju smedje pare NO2 i zute Cl-. Ovde nije potrebno praviti sodni ekstrakt.

a) Joni koji se dokazuju iz osnovne analize su joni koji imaju neku svoji karakteristiku po kojoj su prepoznatljivi. Mogu se dokazati CH3COO- po mirisu, NH4+ po mirisu na amonijak. Preko plamena se moze dokazati Li+, K+, Ca2+, Cu2+, Ba2+, Sr2+, Na+.

Sodni ekstrakt bilo koje soli predstavlja so i Na2CO3 u odnosu 1:4 tako sto napravis rastvor potpuno ih rastvoriti u destilovanoj vodi.

Mary's picture

Hvala vam punooo :)) 

 

Pozdrav