Imenovanje cikličkih spojeva

asterix's picture

Koja je razlika između gama i beta lindana? što uopšte znače oznake alfa, beta, gama kod cikličkih jedinjenja? 

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da sve to zavisi od polozaja Cl atoma u molekulu lindana. Kod obicnog lindana y-lindana su 1,2,4,5 veze u istom polozaju a 3 i 6 u razlicitom polozaju. Kod beta-lindana Cl atomi u polozajevima 1,3,5 su u istoj ravni a Cl atomu u polozajevima 2,4,6 su takodje u istoj ravni s tim sto su jedni cis a drugi trans. Te oznake alfa, beta i gama predstavljaju polozaje Cl atoma u molekulu lindana.

asterix's picture

Fala!

Da li to znači da je kod gama cikličkih spojeva svaki treći atom različit od ostalih, a kod beta svaki drugi  atom ( u našem slučaju, lindanu , atom klora). Zašto baš kod  beta spoja moraju biti jedni cis, a drugi trans? Ne kapiram to baš.

Mene je naime mučio ovaj zadatak:

Dakle na što moram posebno paziti kada crtam konformaciju stolice pod a) tj. kada cikloheksanski prsten precrtavam u konformaciju stolice ? Gdje mi moraju kod stolice biti atomi klora koji su kod cikloheksana ispod ravnine prstena (1. i 3. atomi). Ako su 1. i 3. atom kod cikloheksanskog prstena ispod ravnine, moraju li i kod konformacije stolice biti ispod ili gde već? 
 Kako da se odlučim sada recimo u ovom slučaju koje ću veze staviti u ekvatorijalni položaj, a koje u aksijalni? Vidim na jednoj web stranici da piše da se to crta naizmenično no ne razumijem baš što se hoće time reći? 

 

milicaradenkovic's picture

Kada crtas konformaciju stolice moras da imas sestoclani prsten gde ti jedni atomi idu u ravni sa prstenom to je ekvatorijalni polozaj a jedni vertikalno sa ravni prstena aksijalni polozaj.

Kada crtas atome Cl oni moraju biti u ekvatorijalnom polozaju u ravni sa prstenom

Kod beta lindana svi susedni atomi su u trans polozaju

asterix's picture

Ali svi atomi klora na slici , pod a) rešenje  nisu u ekvatorijalnom položaju...Zašto?

milicaradenkovic's picture

Nisu zato sto je u pitanju gama-lindan a pod b se trazi polozaj atoma Cl kod beta lindana a oni su svi u ekvatorijalnom polozaju jos ti pise da su tri atoma H iznad ravni prstena a tri atoma H ispod ravni prstena.

asterix's picture

Joj ja to uopšte ne kapiram.

Ajde mi molim te još malo pojasni sledeće:

 Gde moram staviti atome hlora kada crtam gama lindan u stoličastoj formi, tj. kada iz cikloheksana prebacujem u stolac? dakle slika u rešenju pod a).

Ako iz cikloheksanske konformacije vidim da su mi dva hlora ispod ravne (1. i 3.) , trebaju li ta dva biti i u konformaciji stolice ispod ravne prstena? Da li možemo te atome hlora bilo kako nacrtat?

Pitam, jer u konformaciji stolca vidim samo jedan hlor ispod ravne, a to je onaj donji skroz levo (slika pod a) u rešenju). Od ostalih, ni 1 klor mi ne izgleda ispod ravne (mislim, možda postoji,ali ja ga ne vidim), a treba ih valjda biti 2 ispod ravne ako i u ciklohek.prstenu imam 2 .

Znači, ako prebacujem iz cikloheksnske forme u stolicu, i znam da se radi o gama spoju, kako tačno moram postaviti atome. Ako je gama, da li to znači da se svaki treći položaj u stolici po nečem razlikuje?

Što konkretno tu znači kada je nešto u trans položaju?

Znam da su pod b) svi u ekvat.ravni jer pod b) se traži stabilnija konformacija , a atomi hlora su veliki i pretpostavljam da moraju biti u ekavt.ravni jer su u tom obliku najstabilniji.

milicaradenkovic's picture

Kod a prvi i treci Cl atom su  iznad ravni prstena samo sto se to na slici ne vidi .Pronadji na interetu gama lindan i videces koja je konformacija stolice. Kada crtas gama lindan svaki treci atom se razlikuje  i njih moras da obelezis drugacije. Kada je nesto u trans polozaju znaci da je sa suprotne strane od nekog atoma.Svi atomi pod b su u ekvatorijalnom polozaju jer je to najstabilnija konformacija.