Slonovska pasta za zube

Slika

Ovo je jedan od najpoznatijih hemijskih eksperimenata na svetu. Baziran je na katalitičkom raspadu vodonik peroksida, koji zajedno sa sapunom daje efekat paste za zube.

Potrebne hemikalije

  • H2O2 - koncentracije 30% (ova hemikalija se prodaje u apotekama u koncentraciji od 3%, a kao 30% se ne može naći u slobodnoj prodaji)
  • KI - katalizator koji omogućava raspadanje vodonik peroksida na kiseonik i vodu
  • tečnost za pranje sudova
  • boja za hranu (nije obavezna)

Naravno da se ne radi o pravoj pasti za zube (kao da je slonovima ona potrebna), već kao što je napisano, vodonik peroksid podleže sledećoj reakciji:

H2O2--->H2O+O2 (oslobađa se velika količina kiseonika i pravi sapunicu koja velikom brzinom izleće iz posude)

Naravno, gore napisana jednačina je uprošćena za razumevanje, ali stvarno se dešava sledeće:

H2O2(aq) + I-(aq) → OI-(aq) + H2O(l) (u ovom koraku se dobija OI- jon)

H2O2(aq) + OI-(aq) → I-(aq) + H2O(l) + O2(g) (OI- reaguje sa ostatkom peroksida dok se ne dobije I-,pa tako u krug dok se ne potroši sav peroksid)

Potreban pribor

  • menzura (u kojoj će se odvijati reakcija, bolje da je staklena, jer se oslobađa velika količina toplote)
  • čaša (ovde ćemo držati naš katalizator)

Preporučljivo je postaviti novine ili bilo šta drugo ispod suda u kome će se odviti reakcija radi lakšeg čišćenja kasnije. Napraviti zasićen rastvor KI u čaši. U menzuru sipati 80 ml koncentrovanog (30%) H2O2 i 30 ml tečnosti za pranje sudova i promešati. U ovaj rastvor može se sipati i određena boja radi impresivnijeg izgleda. Sipati sadržaj prethodno napunjene čaše i brzo odmaći ruku.

Zbog popularnosti ovog eksperimenta na društvenim mrežama se nalazi dosta video snimaka.
Pošto je vodonik peroksid pogodan za eksperimente, postoje i drugi zanimljivi ogledi gde se on koristi.

 

 

Potrebni nivo znanja za razumevanje teksta: 

Comments

Ema's picture

Moze li se ovaj eksperiment izvrsiti bez "KI katalizatora" ?

kowalsky's picture

Nisam nikad probao, ali u kućnoj radinosti, može da se koristi i suvi kvasac. Mada reakcija nije tako intenzivna. 

Ema's picture

Koliku bi masu suvog kvasca trebalo da upotrebim?

Aleksandric Milos's picture

Kako bih mogao da nabavim kalijum jodid?

 

aksabg's picture

Miloše,

Po tvom godištu vidim da ti ne treba da se petljaš sa ovim. Znam da ti je to zanimljivo, ali bolje da zamoluš profesora u laboratoriji to da uradite ili slično. Ja sam se isto raspitivao gde da nabavim 30% hidrogen i kalijum jodid kad me je to zanimalo. Ispostavlja se, naravno, da je to nemoguće. Niko "normalan" neće to da proda osobi koja nema odgovarajuće kvalifikacije.

Hidrogen mi je posle mojih molbi donela majka koja radi kao farmaceut, a kalijum jodid mi je dala profesorka.

Ništa ti ne znači da nabaviš samo jedno od ta 2.

Ako se dogovoriš sa profesorom bićeš bezbedan i biće ti zanimljivo. 

Zapamti, hidrogen ostavlja bele fleke po nezaštićenim delovima tela, a bilo bi loše da ti upadne u oko.

Pozdrav.

goranspax's picture

Ja sam pravio 20-ak puta jako je zanimljivo :))