zapremina sircetne kiseline

Jecy's picture

Koliko cm3  dvomolarne sircetne kiseline je potrebno za pripremanje 1 dm 3  4% rastvora sircetne kiseline?

HVALA UNAPRED 

milicaradenkovic's picture

w(CH3COOH)=4 %

ro(4%)=1.049 g/cm3

mr=V*ro=1000*1.049=1049 g

ms=w*mr=1049*0.04=41.96 g

n=ms/Mr=41.96/60=0.699 mol

V(CH3COOH)=n/c=0.699/2=0.3495 l=349.5 ml odnosno 349.5 cm3