Friedel-Crafts-ova reakcija

pmf93's picture

Potrebna mi je pomoc oko jedne reakcije.

Napisati dobijanje ketona iz hlorida kiselina Friedel-Crafts-ovom reakcijom.

Uzeti za primer bilo koji keton.

Unapred hvala. 

milicaradenkovic's picture

Fridel-Kraftsova reakcija

C6H6+RCOCl(AlCl3 kao katalizator)--------------------->C6H5COR

urostodorovic95's picture

Što se tiče Friedel-Craftsovog acilovanja, reakcionu smešu je na kraju potrebno obraditi razblaženim rastvorom neke kiseline, da bi se aromatični keton oslobodio iz kompleksa koji formira sa AlCl3. Dakle, prvo strogo anhidrovani uslovi, uz AlCl3 (reakcija koju je Milica napisala), pa obrada smeše sa H+/H2O.

pmf93's picture

Hvala puno.