1 mol elektrona....?

animallover95's picture

Prilikom prolaska struje od 10 ampera u toku 3 h, izdvoji se 13.6 g supstance. Koliko se grama supstance izdvaja pod uticajem 1 mola elektrona...?

Tačan odgovor: 12.1 

milicaradenkovic's picture

Q=I*t

Q=10*3*60*60=108000 C

1 mol elektrona ima 96485 C

6*10(23)-----------------------96845

x----------------------------------108000

x=108000*6*10(23)/96485=6.7*10(23) 

n=N/Na=6.7*10(23)/6*10(23)=1.117 mol

1.17 mol-----------------------13.6 g

1 mol------------------x g

x=1*13.6/1.117=12.1 g