anal. hemija

CileOle's picture

Pomijesano je 45 g feri sulfata i 105 mL vode kod 4oC . Rastvor ima gustinu 1,307 g/mL. Izracunati:
a) maseni udio feri sulfata izrayen u procentima
b) kol. konc. rastvora Fe2 (SO4)3

milicaradenkovic's picture

Fe2(SO4)3

a) w(Fe2(SO4)3)=ms/mr

mr=V*ro=1.307*105=137.23 g

w(Fe2(SO4)3)=45/137.23=0.3279=32.79 %

b) c(Fe2(SO4)3)=n/V

n=m/Mr=45/400=0.1125 mol

c(Fe2(SO4)3)=0.1125/0.105=1.07 mol/l