ph

Vuk Biljuric's picture

Koliko je cm3 rastvora hcl koncetracije 0,1mol/dm3 potrebno dodati u 100cm3 rastvora KOH koncetracije 0,2mol/dm3 da bi se dobio rastvor ciji je ph=12?

milicaradenkovic's picture

cOH-*(Vkiseline+Vbaze)=cbaze*Vbaze-ckiseline*Vkiseline

ckiseline*Vkiseline=cbaze*Vbaze-cOH-*(Vkiseline+Vbaze)

Vkiseline=(cbaze*Vbaze-cOH-*(Vkiseline+Vbaze))/ckiseline

Vkiseline=(cbaze*Vbaze-cOH-*Vkiseline-cOH-*Vbaze)/ckiseline

Vkiseline*(cOH-+ckiseline)=(cbaze*Vbaze-cOH-*Vbaze)

Vkiseline=(cbaze*Vbaze-cOH-*Vbaze)/(ckiseline+cOH-)

V(kiseline)=(0.2*0.1-0.01*0.1)/(0.1+0.01)

pH=12 pOH=2 pa je c(OH-)=1*10(-2) mol/l

V(kiseline)=0.1727 l=172.7 ml HCl

Vuk Biljuric's picture

Mozes li samo ovaj prvi korak da mi objasnis?

milicaradenkovic's picture

To ti je formula za racunanje zapremine kada imas dato pH kod jakih kiselina i baza.

Vuk Biljuric's picture

A ovaj peti korak?

milicaradenkovic's picture

To su podaci koji su dati u zadatku.

Vuk Biljuric's picture

Ne razumijem.U cetvrtom koraku si ovo napisala Vkiseline=(cbaze*Vbaze-cOH-*Vkiseline-cOH-*Vbaze)/ckiseline,a u sledecem koraku Vkiseline*(cOH-+ckiseline)=(cbaze*Vbaze-cOH-*Vbaze)?

milicaradenkovic's picture

U petom koraku sam se vratila na staro 

Vkiseline*ckiseline=cbaze*Vbaze-cOH-*Vkiseline-cOH-*Vbaze i iz ovog izraza sam izrazila Vkiseline i dobila tu jednacinu.

Vkiseline*(cOH- -+ckiseline)=(cbaze*Vbaze-cOH-*Vbaze)

Vuk Biljuric's picture

A zasto si onda radila ova dva prethodna koraka?

milicaradenkovic's picture

Da bi samo dokazala formulu.