Aldehidi i ketoni

bb123su's picture

Sta nastaje kondenzovanjem etanala ?

milicaradenkovic's picture

2CH3CHO+(OH-)-------------------->HC=OCH2CHOHCH3

Vuk Biljuric's picture

Zar ne bi trebalo bez dvostruke veze?

milicaradenkovic's picture

Ne dvostruka veza se tu nalazi to je aldolna kondenzacija a ta dvostruka veza se odnosi na kiseonik.

Vuk Biljuric's picture

Izvini,mislio sam da je izmedju dva C atom:)