Organska hemija

Vuk Biljuric's picture

Koliko grama odgovarajuceg bromovanog proizvoda nastaje u reakciji 0,94g fenola sa viskom broma?

Vuk Biljuric's picture

U redu je , resio sam ga

Jolle.mix's picture

kako?

milicaradenkovic's picture

C6H5OH+3Br2-------------------->C6H2OHBr3+3HBr

n(fenola)=m/Mr=0.94/94=0.01 mol

n(C6H2OHBr3)=n(fenola)=0.01 mol

m(C6H2OHBr3)=n(C6H2OHBr3)*Mr=0.01*331=3.31 g

 

Jolle.mix's picture

Hvala.

Jolle.mix's picture

Hvala.

Jolle.mix's picture

Hvala.