Aldehidi i ketoni

AndjelaAki's picture

Napisi sve moguce strukture i nazive  izomernih aromaticnih aldehida bruto formule C8H8O.

Vuk Biljuric's picture

o-metilbenzaldehid
m-metilbenzaldehid

p-metilbenzaldehid
feniletanal